Распечатать

Молитва «Отче наш» на казахском языке

На казахском языке
Коктеги Экемiз!
Сенiн киелi есiмiн кастерлене берсiн,
Патшалыгын осында орнасын!
Сенiн еркiн, орындалгандай,
Жер бетiнде де орындала берсiн,
Кунделiктi нанымазды бiргiн де бере гор.
Бiзге кунэ жасагандарды кешiргенiмiздей,
Сен де кунэларымызды кешiре гор,
Азыруымызга жол бермей,
Жамандыктан сактай гор,
Патшалык, кудiрет пен улылык
Мэнги-баки Сенiнi
Аумин!
Русская транскрипция
Латинская транскрипция
Еще молитвы: